پیک گرافیک

مشاوره در حوزه ی طراحی سایت و موشن گرافیک

موشن گرافیک

عنوان زیر سرویس
تومان 300
  • به ازای هر دقیقه
  • با گوینده اختصاصی
  • تولید محتوای اختصاصی

موشن لوگو

عنوان زیر سرویس
تومان 200
  • به ازای هر دقیقه
  • باطرح دلخواه شما
  • تولید محتوای اختصاصی

استوری موشن

عنوان زیر سرویس
تومان 120
  • به ازای هر دقیقه
  • باطرح دلخواه شما
  • تولید محتوای اختصاصی