پیک گرافیک

مشاوره در حوزه ی طراحی سایت و موشن گرافیک

چگونه تبلیغات خود را به صورت موش گرافیک در بیاوریم؟

امروزه تبلیغات به صورت گوناگونی انجام میشود٬یکی از نوع تبلیغات استفاده از موشن گرافیک است که به صورت دیجیتال انجام میشود در موشن گرافیم المان های گرافیکی به حرکت در میایند و در کنار هم قرار میگیرند و به صورت یک فیلم کوتاه به نمایش در می آیند. با موشن گرافیک میتوانید به صورت قابل […]

موشن گرافیک چیست؟

موشن گرافیک در راستای تبلیغات اینترنتی به صورت انیمیشن می باشد.ویدیو ها و تصویر های گرافیکی و متحرکی که کسب و کار ما و یا موضاعاتی را که نیاز به توضیحات دارند را به راحتی منتقل میکند.در زبان زیبای فارسی معادل کلمه ی موشن گرافیک پویا نگاره است،شما میتوانید با انواع موشن گرافیک(پویا نگاره) در […]