پیک گرافیک

مشاوره در حوزه ی طراحی سایت و موشن گرافیک

موشن گرافیک چیست؟

موشن گرافیک در راستای تبلیغات اینترنتی به صورت انیمیشن می باشد.ویدیو ها و تصویر های گرافیکی و متحرکی که کسب و کار ما و یا موضاعاتی را که نیاز به توضیحات دارند را به راحتی منتقل میکند.در زبان زیبای فارسی معادل کلمه ی موشن گرافیک پویا نگاره است،شما میتوانید با انواع موشن گرافیک(پویا نگاره) در […]