پیک گرافیک

مشاوره در حوزه ی طراحی سایت و موشن گرافیک

چگونه تبلیغات خود را به صورت موش گرافیک در بیاوریم؟

امروزه تبلیغات به صورت گوناگونی انجام میشود٬یکی از نوع تبلیغات استفاده از موشن گرافیک است که به صورت دیجیتال انجام میشود در موشن گرافیم المان های گرافیکی به حرکت در میایند و در کنار هم قرار میگیرند و به صورت یک فیلم کوتاه به نمایش در می آیند. با موشن گرافیک میتوانید به صورت قابل […]